2007/Jun/08

การที่เรารักใครสักคนอาจไม่ต้องการเหตุผล
การที่เรารักใครสักคนอาจไม่สนว่าเขาเป็นใคร
การที่เรารักใครสักคนอาจไม่แน่ว่าเขาจะรักตอบ
การรักใครสักคนอาจไม่แน่ว่าเราจะสมหวัง
การรักใครสักคนอาจไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร
การรักใครสักคนไม่ได้หมายว่าเธอจะแต่งงานกับเรา
การรักใครสักคนไม่ได้หมายว่าเราทั้งคู่จะเหมือนหรือแตกต่างกัน
การรักใครสักคนอาจไม่จำเป็นต้องอธิบายเป็นภาษา
การรักใครสักคนอาจจะทำให้เราเสียใจและผิดหวัง
การรักใครสักคนอาจจะทำให้เราเสียน้ำตา
การรักใครสักคนไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่ใกล้กัน
การรักใครสักคนไม่ได้หมายถึงการครอบครองเป็นเจ้าของ
การรักใครสักคนไม่ได้หมายความว่าเราต้องคิดเหมือนกัน
การที่เรารักใครไม่จำเป็นต้องไปหวังให้มันเป็นไปดังใจต้องการ
เพราะเราทั้งคู่ต่างก็มาจากที่แตกต่าง
และครอบครัวที่ต่างกัน แต่เมื่อได้มาพบกัน
ก็น่าจะเข้าใจกันและยินดีในความสุขของกันและกัน

คำว่ารักคืออะไร อาจเป็นได้ทั้งสุขและทุกข์
อาจเป็นได้ทั้งดีใจและเสียใจ
อาจเป็นได้ทั้งความหวังและการทำลาย
แต่ขอให้คุณเชื่อในสิ่งที่คุณทำ
แค่นั้นก็พอ เพราะนั้นเป็นหนทางที่คุณเลือกเอง
จงยินดีในสิ่งที่เลือกและหวัง ดีกว่าเพราะอย่างน้อย
ชีวิตของคุณก็ยังได้ก้าวเดินไป เพราะเวลาไม่คอยใคร
และก็ไม่รู้ว่าสิ่งใดจะรอคุณอยู่ข้างหน้า

Comment

Comment:

Tweet