2007/Jun/18

"รัก" ไม่มีคำว่าเศร้า ทุกข์ ขมขื่น หรืออะไรที่ทำให้รู้สึกไม่ดี

"รัก" มีแต่สิ่งดีๆ ให้กันและกัน

สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจาก "รัก" แต่เกิดจากการคาดหวัง
ที่แต่ละคนคิดว่าหากรักกันแล้วต้องทำให้ได้ทุกอย่าง
ในความเป็นจริงแล้วใช่อย่างนั่นหรือการคาดหวังเกิดขึ้นได้กับทุกคน
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสิ่งที่คาดหวังของคนสองคนไม่ตรงกัน
คุณคงนีกภาพออก

แล้วถ้ายิ่งคุณทำอะไรให้กับคนที่คุณรักแล้วแต่ไม่ตรงกับที่คนรักคุณคาดไว้สิ่งนั้นก็หมดความหมาย

คนทำก็หมดกำลังใจ ทำตั้งเยอะไม่ได้อะไร ตอบแทนเลย
จึงกรายเป็นการเรียกร้องเกิดขึ้น
เมื่อคุณเป็นฝ่ายให้แล้วทำไมอีกฝ่ายไม่เป็นฝ่ายให้บ้าง
โดยคุณอาจลืมไปว่าอีกฝ่ายก็ได้ให้คุณเหมือนกัน
เพียงแต่สิ่งนั้นไม่ได้ตรงกับที่คุณคาดไว้ และมันไม่มีความหมายกับคุณเลย
เมื่อคนสองคนคิดไม่ตรงกันที่ต้องการจะเป็นฝ่ายรับ หรือเรียกร้องที่จะรับโดยบอกให้อีกฝ่ายเป็นฝ่ายให้

ความทุกข์ต่างๆ ก็จะตามมา

"รัก" ไม่ต้องคาดหวังทำให้เมื่ออยากทำไม่ต้องรอสิ้งตอบแทน
และรับในสิ่งที่อีกฝ่ายให้เมื่อเขาอยากให้ไม่ต้องเรียกร้อง
เป้นตัวของตัวเองในบางครั้งโอนอ่อนในบางที สิ่งดีๆ ก็จะเกิด
"รัก"ก็จะปรากฎ

Comment

Comment:

Tweet


=ชอบมากเลยคับ จะแวะมาติดตามทุกคอลลั้มเลยคับ ขอบคุณbig smile
#1 by ตัวแทนของความห่วงใย (14.207.180.192) At 2011-10-31 01:48,